od 70 zł

ŚRODA WIELKOPOLSKA - związana z działalnością księcia Teofila Kegla, Augustyna Szamarzewskiego oraz Mieczysława Meissnera

WINNA GÓRA - wieś nadana Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu przez Napoleona

MIŁOSŁAW - miejsce zwycięskiej bitwy wojsk Ludwika Mierosławskiego w 1848 roku

ZANIEMYŚL - miejscowość związana z Edwardem Raczyńskim – społecznikiem, historykiem, mecenasem sztuki, uczestnikiem wojen napoleońskich