od 70 zł

LEDNICA - Muzeum Pierwszych Piastów, szlak kościołów drewnianych
GNIEZNO - Katedra, Muzeum Początków Pierwszych Piastów