od 275 zł

DZIEŃ I
Wyjazd.

ZWIEDZANIE (do wyboru):
WROCŁAW – Spacer po starówce, Panorama Racławicka, 
KSIĄŻ - Zamek.
Przyjazd do Sokolca, zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

DZIEŃ II
Śniadanie.

ZWIEDZANIE
Osówki lub Walimia, Zamek Grodno lub Srebrna Góra. 
Przyjazd do pensjonatu, obiadokolacja, wieczór z muzyką.

DZIEŃ III
Śniadanie.

ZWIEDZANIE
kopalnia węgla w Nowej Rudzie.
Obiad, wyjazd. 
Zwiedzanie sztolni w Walimiu.
Wyjazd, powrót w godzinach wieczornych.