od 75 zł

KÓRNIK - zwiedzanie Zamku Działyńskich, Ogrodu Dendrologicznego oraz Arboretum

ROGALIN - barokowy zespół pałacowo – parkowy rodu Raczyńskich: Pałac, Wozownia, Park Angielski